حجاب پرست

قبل از خوندن این پست پیشنهاد میکنم این دو پست رو هم بخونید «ماجرای ننه و دختر ورپریدش»(نوشتاری طنز گونه در مورد دلایل آبکی حجاب پرستان و رد اونها با استناد به نقیضه های جهانی نقض کننده اونها) و روش درست(در مورد حجاب اجباری و روش درست در قبال حجاب) بعضی از ما پیش فرضها و … به خواندن ادامه دهید