آزادی، گمشدهء ایران زمین

آنزمان که آزادي برقرار شود تا به برکت آن، رذالتها زمينه پروش سرسام آور نيابند و چيزي به نام مصلحت نظام وجود نداشته باشد تا در سایه آن، رذالتها زمينه رشد بيابند و توجيه گر و مجوز تمام رذالتها باشد و مهر سکوت اختياري بر دهان اقلیت و مهر سکوت اجباري بر دهان اکثریت باشد … به خواندن ادامه دهید